MÁY XÔNG KHÍ DUNG BIOHEALTH – NEB PRO

960.000 

Chế độ hoạt động: gián đoạn 30 phút làm việc và nghỉ ít nhất 30 phút