MÁY TIỆT TRÙNG VÀ SẤY KHÔ BÌNH SỮA BIOHEALTH – BH8920

1.250.000 

Máy tiệt trùng nhiệt độ cao, khử sạch vi khuẩn đến 99,99%.